Project Nieuw Zaailand kan van start

17 februari 2009 12:10 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht van gemeente Leeuwarden, IPMMC Vastgoed en de Stichting het Fries Museum:) Leeuwarden, 17 februari 2009 - De gemeente Leeuwarden, IPMMC Vastgoed en het Fries Museum zijn zeer verheugd dat vandaag duidelijk is geworden dat het project Nieuw Zaailand definitief van start kan gaan.

Op het voornemen tot gunning van de bouw dd. 26 januari 2009 zijn binnen de daarvoor gestelde termijn geen bezwaren ingediend. Daarmee is de gunning aan de Bouwcombinatie Leeuwarden Centrum voor de bouw van de parkeergarage, het nieuwe Fries Museum en de woningen en winkels aan het Wilhelminaplein definitief. De bouwcombinatie bestaat uit de aannemers Friso, BAM en Koopmans.

In overleg met de Bouwcombinatie en de aannemer van het Winkelcentrum Zaailand zullen de komende weken de werkzaamheden in detail op elkaar worden afgestemd. Zodra de startdatum van de werkzaamheden bepaald is, zullen wij deze bekend maken. De parkeergarage Zaailand zal in ieder geval tot 1 april open blijven.

Bij de gunning zijn alle projectonderdelen binnen de beschikbare deelbudgetten aanbesteed. De aanneemsom voor de parkeergarage Zaailand bedraagt bijna € 19 miljoen euro. Hierdoor is ten opzichte van de begroting over dit onderdeel van het project een voordeel behaald van circa € 2 miljoen.

Nadere informatie: gemeente Leeuwarden, (058) 233 88 88