Publicatie tijdstip jaarrapport 2014

24 februari 2015 10:26 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 24 februari 2015 - Koninklijke BAM Groep  nv maakt bekend dat het Engelstalige integrated report over het verslagjaar 2014 vandaag om 12.00 uur in digitale vorm beschikbaar zal zijn op de websites www.bam.nl en www.bam.eu.

Intergrated reporting verschaft inzicht in financiële en niet-financiële waardecreatie. De in het jaarrapport opgenomen duurzaamheidsverslaggeving is opgesteld overeenkomstig de hoogste standaard van het Global Reporting Intiative, GRI 4 ‘comprehensive’.

Nadere informatie: A.C. Pronk, (030) 659 86 21.