Publiek-private samenwerking in Enschede

6 september 2001 12:55 - AM bv

HBG Vastgoed en de gemeente Enschede gaan het plangebied Zuiderval samen ontwikkelen. Het gebied is 40 hectare groot en ligt aan weerszijden van de verbindingsweg Zuiderval, tussen de nieuwe afslag van Rijksweg A35 en de Enschedese binnenstad.

Verspreid over zes verschillende deelgebieden is er ruimte voor 100.000 vierkante meter kantoorruimte, 15.000 vierkante meter commerciële en bedrijfsruimte, 40.000 vierkante meter mobiliteitsgerelateerde functies, 155 woningen en zestig vrije kavels bestemd voor woningbouw. Centraal in de publiek-private samenwerking is de oprichting van een grondexploitatiemaatschappij [GEM].