Rapport enquêtecommissie bevestigt zorgvuldigheid beleid HBG [inzage rapport]

23 augustus 2001 13:51 - Koninklijke BAM Groep nv

De enquêtecommissie - die in opdracht van de Ondernemingskamer de afgelopen weken onderzoek heeft verricht naar het beleid bij HBG vanaf 1 januari 2000 - heeft vrijdag 3 augustus de bevindingen in een rapport gepresenteerd.

De commissie komt tot de conclusie dat de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van HBG op zorgvuldige wijze tot hun beleid zijn gekomen. De commissie doet als aanbeveling dat de aandeelhouders – aan de hand van een tevoren beschikbaar te stellen memorandum - nader over dit beleid worden geïnformeerd in een Bijzonder Algemene Aandeelhoudersvergadering.

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn verheugd dat alle twijfels over de besluitvorming om tot de fusie Ballast Ham Baggeren te komen, zijn weggenomen. Zij zullen alles in het werk stellen om de relatie met de aandeelhouders te verbeteren.

De Europese commissie heeft afgelopen vrijdag laten weten geen bezwaar te hebben tegen de fusie tussen Ballast Nedam Baggeren en HAM voor wat betreft het mededingingsrecht.