Rectificatie berichtgeving het Financieele Dagblad

9 mei 2000 13:12 - Koninklijke BAM Groep nv

Naar aanleiding van het bericht in het Financieele Dagblad van hedenmorgen, deelt HBG mee dat van verschil van mening tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur geen sprake is.

HBG betreurt het dat het Financieele Dagblad opnieuw zonder grondige verificatie een verkeerd beeld schetst over de verhoudingen binnen de top van HBG.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, telfoon 070 3722121.