Redevco en AM zetten stap in ontwikkeling Basseroord in Zutphen

17 juni 2009 12:56 - AM bv

Nieuwegein, 17 juni 2009 - Redevco en AM Real Estate hebben een contract ondertekend voor de ontwikkeling van het gebied Basseroord in Zutphen. Namens AM Real Estate tekende Erik Röling de overeenkomst en namens Redevco Nederland, Robert Bakker en Mark Siezen. Met deze overeenkomst wordt een vervolg gegeven aan de eerder ondertekende overeenkomst voor het plangebied door bovenstaande partijen met de gemeente Zutphen.

Het plangebied Basseroord is gelegen tussen de Stationsstraat, Overwelving en Nieuwstad. Basseroord heeft gezien de ligging tussen bedrijventerrein De Mars, het station en de binnenstad potentie zich te ontwikkelen tot een gebied met verschillende functies gericht op wonen, winkelen en parkeren. Met het zetten van de handtekening onder het contract zetten Redevco en AM een grote stap voorwaarts in de realisatie van deze gebiedsontwikkeling door gezamenlijk met de gemeente Zutphen een haalbaar masterplan op te stellen voor Basseroord.

Samenwerking

De gemeente Zutphen, Redevco en Elizen Vastgoed zijn de grootste grond- en pandeigenaren in het gebied. Ontwikkelaar AM is gevraagd de coördinatie van deze ontwikkeling voor haar rekening te nemen. BDP.Khandekar is verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige en visuele uitwerking van de plannen. In de komende maanden zullen de financiële haalbaarheid en de planontwerpen verder worden uitgewerkt. Tevens worden de plannen overlegd met individuele pandeigenaren, bewoners en winkeliers in het plangebied. Een eerste informatiebijeenkomst hierover zal rond de zomerperiode van 2009 plaatsvinden.

Planning

Het masterplan moet een haalbare manier beschrijven om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Partijen streven ernaar een masterplan op te stellen dat eind 2009 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Start bouw van de eerste fase wordt in 2012 verwacht.

Nadere informatie: AM, Loes Claassen, communicatieadviseur, (030) 609 73 77.