Rijkswaterstaat en BAM ondertekenen contract wegverbreding A12 Utrecht - Veenendaal

6 juli 2010 14:42

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Utrecht, 6 juli 2010 - Plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Theo van de Gazelle en Nico de Vries van de Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep hebben vrijdag 2 juli 2010 het contract voor de verbreding van de A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal ondertekend. Binnen dit project wordt in beide richtingen een extra rijstrook aangelegd. Tevens valt hier de bouw en aanpassing van viaducten en verkeerstechnische installaties en het onderhoud gedurende twintig jaar onder.

Contract

Het betreft een publiek-privaatsamenwerkingscontract (DBFM-contract), waarbij BAM verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud gedurende twintig jaar van het wegvak. Na het doorlopen van een uitgebreide concurrentiegerichte dialoog met drie consortia is dit innovatieve contract gegund aan het BAM-consortium 'Poort van Bunnik'.

Planning

De financiële afronding van het contract ('financial close') vindt naar verwachting in september 2010 plaats. Het uiteindelijke doel is dat uiterlijk begin 2011 de schop de grond in gaat. De werkzaamheden zullen ruim twee jaar in beslag nemen. De aanleg van de extra rijstroken is eind 2012 gereed. Door de relatief korte uitvoeringstijd slaagt BAM erin de overlast voor weggebruikers aanmerkelijk te reduceren.

Meer informatie over de wegverbreding en het persbericht 'Rijkswaterstaat gunt wegverbreding A12 Utrecht - Veenendaal aan BAM' is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl.

Spoedaanpak Wegen

Het project A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt met deze spoedaanpak dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan. Elf van deze knelpunten liggen in de regio Utrecht. Met de Spoedaanpak wil Rijkswaterstaat de doorstroming verbeteren en de reistijd betrouwbaarder maken. De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en heldere procedures en snellere uitvoering, uiteraard met behoud van het inspraakrecht voor de betrokkenen. Daardoor kan de weggebruiker eerder profiteren van een betere doorstroming.