Samenstelling raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv

5 maart 2009 10:11 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 5 maart 2009 - De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend dat de heer
P.B. Brooks, lid raad van bestuur, per 21 april 2009 met pensioen gaat.

Peter Brooks (62) is sinds 1969 in dienst van de Groep en was vanaf 1988 directeur van BAM Nuttall, waarvan hij in 1993 managing director werd. Vanaf 2004 heeft hij tevens leiding gegeven aan de directie van BAM Construct UK. De heer Brooks maakt sinds mei 2007 deel uit van de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep.

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens per 21 april 2009 de heer M.J. Rogers te benoemen tot lid raad van bestuur.

Martin Rogers (53) zal na de algemene vergadering van aandeelhouders op die datum tot de raad van bestuur toetreden. De heer Rogers is in dienst van de Groep sinds 1979 en is thans directievoorzitter van BAM Nuttall, welke functie hij vooralsnog zal blijven bekleden. Van 2001 tot 2007 was hij directeur van BAM Construct UK. De heer Rogers wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Hij is lid van het Chartered Institute of Building (MCIOB).

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv zal per 21 april 2009 zijn samengesteld uit: J.A.P. van Oosten (voorzitter), N.J. de Vries (vice-voorzitter), M.J. Rogers, J. Ruis en R.P. van Wingerden.

Nadere informatie: Drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21, ac.pronk@bamgroep.nl