Samenstelling Raad van Commissarissen HBG

20 april 2001 19:53 - Koninklijke BAM Groep nv

Rijswijk – Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, op 23 mei 2001 zijn de commissarissen ir. W. de Kleuver, ir. A. van der Velden en dr. H.H.F. Wijffels aan de beurt van aftreden wegens het verstrijken van de termijn van hun benoeming.

Zowel ir. De Kleuver als ir. Van der Velden stellen zich beschikbaar voor herbenoeming. Dr. Wijffels heeft laten weten, na vijf perioden als commissaris van de vennootschap te zijn opgetreden, niet meer voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

De Raad van Commissarissen is voornemens ir. W. de Kleuver en ir. A. van der Velden per 23 mei 2001 te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap. Tevens is de Raad van Commissarissen voornemens de heer ing. M.I. Platschorre [62] te benoemen tot commissaris van de vennootschap. De heer Platschorre is thans voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI Holdings bv te Rotterdam, waar hij op 7 juni 2001 terugtreedt. De heer Platschorre vervult diverse maatschappelijke functies, zoals lid Dagelijks en Algemeen bestuur van het werkgeversverbond VNO-NCW.

De Raad van Commissarissen van HBG zal per 23 mei 2001 worden gevormd door Jhr. mr. A.A. Loudon, voorzitter, drs. G.J. de Boer-Kruyt, prof. drs. C.A.J. Herkströter, ing. M.I. Platschorre, ir. W. de Kleuver en ir. A. van der Velden.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.