Samenwerking ONW en BAM Vastgoed in Tuinveld ('s-Gravenzande) bekrachtigd

12 december 2008 07:22 - AM bv

Naaldwijk/Capelle aan den IJssel, 11 december 2008 - Carel van Rosmalen, directeur ONW (Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland), en Maarten Kool, regiodirecteur BAM Vastgoed, bekrachtigen maandag 15 december in aanwezigheid van wethouder Bram Meijer van de gemeente Westland met een feestelijke handeling hun samenwerking in het project Tuinveld. Eerder dit jaar ondertekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst, waarvan het bouwrijp maken van de projectlocatie deel uitmaakt.

In het voormalige glastuinbouwgebied rondom de 's-Gravenzandsevaart komt de nieuwe woonwijk Tuinveld. Op deze locatie worden 388 vrijstaande woningen, rijwoningen en appartementen gerealiseerd. Daarvan is circa 30% sociale woningbouw en 70% vrije sector. Variatie in architectuur is het uitgangspunt. In het ontwerp van het project worden resterende delen van de Atlantikwall geïntegreerd. Een bijzondere bijdrage aan het woonmilieu levert ook de vaart die door het gebied kronkelt.

ONW geeft mede invulling aan de visie Greenport Westland 2020. In deze visie is de toekomstige koers voor gemeentelijke, ruimtelijke en economische ontwikkeling voor het Westland vastgelegd. ONW verwezenlijkt met de realisatie van vier woningbouwlocaties voor een aanzienlijk deel de woningbehoefte zoals die is beschreven in deze visie. De locatie Tuinveld is de tweede locatie die van start gaat. Binnen het project Tuinveld opereert ONW als zelfstandige locatieontwikkelings-maatschappij. BAM Vastgoed houdt zich bezig met opstalontwikkeling in het plangebied. Voor meer informatie over de woningen kunnen belangstellenden vooralsnog terecht bij BAM Vastgoed regio West, telefoon (010) 266 31 02.

BAM Vastgoed is landelijk actief in de ontwikkeling van commercieel vastgoed en woningen en behoort tot de toonaangevende projectontwikkelaars van Nederland.

Nadere informatie:

  • over de gebiedsontwikkeling: José van Dijk, projectsecretaris ONW, Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland, (0174) 63 96 39;
  • over de woningen: Susan Langendijk, medewerker Verkoop BAM Vastgoed, (010) 266 31 02.