Skanska en BAM Nuttall verwerven in joint venture omvangrijk Brits spoorcontract

30 maart 2016 11:45 - BAM Nuttall Ltd

Bunnik, 30 maart 2016 – BAM Nuttall Ltd, de Britse infrabouwer van Koninklijke BAM Groep nv, heeft in joint venture met Skanska opdracht verworven voor het spoorproject Ordsall Chord, dat deel uit maakt van het project Northern Hub ter verbetering van het spoornetwerk in het noorden van Engeland. Opdrachtgever is de Britse spoorbeheerder Network Rail. Het project ondersteunt het ‘Northern Powerhouse’-initiatief van de Britse overheid om de economische groei in het noorden van het land te stimuleren.

Het project omvat de aanleg van belangrijke infrastructurele voorzieningen in het centrum van Manchester. Hierdoor zal een knelpunt in het spoortraject ten zuiden van station Manchester-Piccadilly worden opgelost en zijn snellere, meer frequente treinverbindingen mogelijk met het noorden van Engeland.

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv:

  • pers: Arno C. Pronk, (030) 659 86 21;
  • analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07.