Sleephopperzuiger HAM 310 verlengd

27 oktober 2000 21:43 - Koninklijke BAM Groep nv

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken, heeft de sleephopperzuiger HAM 310 met circa dertig meter verlengd.

De verlenging heeft plaatsgevonden bij scheepswerf Singapore Technologies Marine in Singapore, waar eveneens een geheel nieuw baggersysteem zal worden ingebouwd. Met de aanpassing van de HAM 310 is een investering gemoeid van enkele tientallen miljoenen guldens. Eind 2000 is de HAM 310 weer operationeel.

Om de HAM 310 te verlengen, is het schip midscheeps doorgesneden. Vervolgens is een segment in het schip gelast. De lengte van het schip bedraagt thans 167 meter. Door de verlenging is de hoppercapaciteit [beuninhoud] toegenomen van 8.200 naar 12.500 kubieke meter.

HAM is betrokken bij de uitvoering van diverse grote landaanwinningsprojecten in Zuidoost-Azië, waaronder het Jurong 4B-contract in Singapore. Met de verlenging van de HAM 310 realiseert HAM in relatief korte tijd enige capaciteitsuitbreiding.

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken, is actief op het gebied van aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, landaanwinning en zandsuppletie, kust- en oeverwerken en baggergerelateerde offshore-activiteiten. De onderneming is een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.