Sluitingsoperatie balgstuwkering Ramspol

12 september 2002 17:22 - BAM Infra bv

HBG Civiel en Bouwdienst Rijkswaterstaat voeren momenteel een sluitingsoperatie uit om de werking van de balgstuwkering bij Ramspol uit te testen.

Gemeenschappelijk persbericht van Waterschap Groot Salland en HBG Civiel

De testen zijn vorig jaar uitgesteld als gevolg van opgetreden beschadigingen aan de binnenzijde van de balgdoeken. De rollers op de bodem van de kering bleken de beschadigingen mede te hebben veroorzaakt. Met metalen beschermkappen zijn deze rollers aangepast. De beschadigingen aan de doeken zijn hersteld door Bridgestone, de Japanse leverancier van de balgdoeken.

De verwachting is dat de resultaten van de sluitingsoperatie positief zullen zijn, zodat de kering voor het komende stormseizoen bedrijfsgereed is om West-Overijssel tegen hoogwater van het IJsselmeer te beschermen.
De design & construct-opdracht is aan HBG Civiel verstrekt door Waterschap Groot Salland, onder directievoering van Bouwdienst Rijkswaterstaat.

Nadere informatie: Warry Meuleman, Waterschap Groot Salland, telefoon 038 4557216, e-mail wmeuleman@wgs.nl