Splitsing aandelen BAM Holding N.V.

7 juni 1989 14:33 - Koninklijke BAM Groep nv

In de heden te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in BAM Holding N.V. zal worden medegedeeld, dat besloten is de splitsing van één bestaand aandeel van nominaal f 20,-- in vijf nieuwe aandelen van nominaal f 4,-- voor te bereiden.

Bunnik, 7 juni 1989

Direktie BAM Holding N.V.