Stad Brussel kiest BAM-Ghelamco voor bouw nieuwe stadion

Stad Brussel kiest BAM-Ghelamco voor bouw nieuwe stadion

(Persbericht Stad Brussel:) Brussel, 19 maart 2015 - Het College van de Stad Brussel selecteerde op 19 maart 2015 de bevoorrechte kandidaat voor de bouw van het stadion op parking C. Het consortium BAM-Ghelamco werd uit drie kandidaten gekozen voor de financiering, de bouw en de uitbating van het nieuwe voetbalstadion op de Heizel.

Deze keuze werd gemaakt na analyse van de gunningscriteria, opgenomen in de marktbevraging die werd gelanceerd op 31 maart 2014 door de Gemeenteraad van de Stad Brussel. Deze criteria zijn:


  • de haalbaarheid van de uitvoering van het stadion

  • de haalbaarheid en de kwaliteit van de uitbating van het stadion

  • de modaliteiten van de erfpacht

  • de financiële en contractuele garanties

  • de architecturale kwaliteit en de inbedding van het project in het landschap.

Voor dat laatste criterium onderschrijft het College de keuze van het adviescomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente Grimbergen, de bewonerscomités van de Stad Brussel en de gemeente Grimbergen en onafhankelijke architecten en deskundigen.


Onderhandelingen

In dit stadium van de procedure werd geen enkele van de drie kandidaten definitief uitgesloten: de onderhandelingen tussen de Stad Brussel en de bevoorrechte kandidaat gaan in de komende weken van start, met het oog op het sluiten van een contract voor de erfpacht. Indien beide partijen niet tot een akkoord komen, behoudt de Stad Brussel zich het recht voor zich tot een andere kandidaat te wenden.


Vernieuwde Heizel

Bij de herinrichting van het Heizelplateau neemt het nieuwe project een essentiële plaats in: een modern stadion met 60.000 plaatsen in de naaste omgeving van het Atomium, de Tentoonstellingspaleizen (Brussels Expo), een winkelcentrum, een nieuwe congreszaal van 5.000 plaatsen en een schouwburg met 15.000 plaatsen in Paleis 12.


Start bouw in 2016

Eind juni 2015 zal het contract worden gesloten voor de bouw van het stadion tussen de Stad Brussel en de geselecteerde kandidaat. Naargelang de termijnen nodig voor de afgifte van de vereiste vergunningen zal de bouw van het nieuwe stadion op parking C begin 2016 worden opgestart.

Dat jaar wijst de Europese voetbalbond UEFA ook de gaststad voor de openingsmatch van Euro 2020 aan. De Stad Brussel, die al gaststad is voor dat EK voetbal, is kandidaat voor deze openingsmatch.