Start bouw 77 huurappartementen Kloosterpark; oplevering najaar 2016

Valkenswaard, 24 maart 2015 - De sloop van de oude panden aan de Luikerweg in Valkenswaard is bijna voltooid. Op dinsdag 24 maart is de start van de bouw van 77 huurappartementen in Valkenswaard officieel gevierd. De woningen worden in opdracht van Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven, gerealiseerd door Bouwbedrijf Pennings. Het nieuwbouwproject Kloosterpark bestaat uit appartementen met een mooie uitstraling en van goede kwaliteit op een uitstekende locatie in het centrum van Valkenswaard (begrensd door de Luikerweg, de Molenstraat, het Kloosterplein). Het betreft fase 1 van het project Kloosterpark. Deze plek is door de aanwezigheid van voorzieningen zeer geschikt om comfortabel te wonen. De appartementen zullen in het najaar van 2016 worden opgeleverd.

In het bijzijn van genodigden hesen Ingrid de Boer, algemeen directeur van Woonbedrijf, wethouder Egbert Buiter van Valkenswaard en Frank Homburg, directeur van Bouwbedrijf Pennings, drie vlaggen. Dit markeerde de start van de bouw van Kloosterpark.


Huurappartementen geschikt voor diverse doelgroepen

Woonbedrijf gaat alle 77 appartementen verhuren. Bijna alle appartementen beschikken over twee slaapkamers en een buitenruimte. De uiteindelijke huurprijs is nog niet bepaald maar valt in ieder geval onder de huurtoeslaggrens (€ 710,68 prijspeil 2015). Gegadigden, die in aanmerking willen komen voor deze woningen, kunnen zich inschrijven via woonbedrijf.com.


Algemeen directeur De Boer: bijdrage aan kwaliteitsverbetering centrum Valkenswaard

Als grootste corporatie in de regio, neemt Woonbedrijf graag de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in de regio. Ingrid de Boer, algemeen directeur Woonbedrijf: ‘Ondanks de verhuurderheffing wil Woonbedrijf nieuwbouw blijven realiseren. We gaan door met waar we goed in zijn: het zorgen voor goede woningen in prettige buurten. Ook in de regio van Eindhoven. Woonbedrijf werkt aan wonen, het wonen van onze klant. Onze grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen. Wij vinden dat iedereen goed moet kunnen wonen, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. En dat daarbij niemand mag worden uitgesloten.’


Wethouder Buiter: Constructieve samenwerking krijgt snel vorm!

Direct na de ondertekening van de overeenkomsten is Bouwbedrijf Pennings voortvarend aan de slag gegaan met de sloop van de bestaande panden aan de Luikerweg.

Inmiddels wordt steeds duidelijker welke omvang het gebied heeft. Wethouder Egbert Buiter van de gemeente Valkenswaard is blij met het feit dat de constructieve samenwerking nu snel ook zichtbaar vorm krijgt: ‘De sloop gaat snel, erg snel zelfs. Op deze manier zijn we ook rap van deze slechte uitstraling af. Ik raad trouwens iedereen aan om nu een kijkje te komen nemen aan de Luikerweg. Wat je daar nu ziet, is lange tijd verborgen geweest: de mooie zijkant van de Nicolaaskerk. Die staat er nu in volle glorie. Ook is nu goed te zien hoe groot het gebied werkelijk is waar straks het appartementencomplex gaat verschijnen. Een complex met 77 appartementen in de sociale huur. Ongekend in de regio! Ik ga er van uit dat de bouw net zo spoedig zal verlopen en dat we eind volgend jaar de eerste bewoners van de nieuwe appartementen kunnen begroeten!’