Start bouw Fonejachtbrug Zuid

22 maart 2006 13:17 - Koninklijke BAM Groep nv

Garyp, 21 maart 2006 – De bouw van de zuidelijke Fonejachtbrug start op 22 maart 2006. Naar verwachting zal in de namiddag de eerste paal van de zuidelijke Fonejachtbrug worden geslagen. Het heien van de betonpalen vindt plaats aan de oostkant van Fonejachtbrug Zuid. Dit zal ruim drie weken in beslag nemen.

Omstreeks 3/5 april begint het heiwerk op het water van het Prinses Margrietkanaal aan de westzijde van de brug. Op de werkdag zelf moet het scheepvaartverkeer rekening houden met een stremming. Aan de westzijde worden de buispalen van het definitieve remmingswerk van de brug aangebracht. Vervolgens worden de betonpalen en de damwand geheid. Dit zal ongeveer zes tot zeven weken duren. In totaal worden er voor de zuidelijke Fonejachtbrug 172 palen gebruikt.

De bouw van de nieuwe Fonejachtbrug over het Prinses Margrietkanaal vindt in twee fasen plaats. Eind 2004 is begonnen met de bouw van de Noordbrug. Op 1 november 2005 is deze brug in gebruik genomen. Het N31-verkeer en de Stûkenwei gaan nu over deze brug heen. In de afgelopen drie maanden is de oude Fonejachtbrug gesloopt. De zuidbrug zal bestaan uit twee rijstroken richting Drachten voor de N31, twee rijstroken voor de Stûkenwei en een vrijliggend fietspad. De nieuwe Fonejachtbrug wordt 9,5 meter hoog, ruim twee meter hoger dan de oude brug. Voordeel hiervan is dat de brug vanaf 2008, zodra het aquaduct Langdeel gereed is, niet meer open hoeft voor het reguliere scheepvaartverkeer. Slechts in uitzonderingsgevallen gaat de nieuwe brug ‘s nachts en op afspraak open.

Nadere informatie:

Yvonne Jansen, communicatiemedewerker Bouwcombinatie Wâldwei vof, (0511) 40 54 75.

Projectinformatie N31

Wâldwei.com bv realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd in publiekprivate samenwerking (pps-contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden worden uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei vof. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.

Na gereedkomen van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com bv participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra.