Start verdichten Aquaduct Langdeel

2 mei 2006 10:15 - Koninklijke BAM Groep nv

Garyp, 2 mei 2006 - Morgen wordt begonnen met het verdichten van het zand voor de fundering in de kunstmatige polder van het toekomstig aquaduct. De komende maand zal het zand ter plaatse van de funderingsstroken tot een diepte van ongeveer twintig meter onder het maaiveld met een trilnaald gelijkmatig verdicht worden. Met de bouw van het aquaduct zelf wordt in juni begonnen.

Kunstmatige polder voor aquaduct gereed

Van december tot en met maart leek er niet veel te gebeuren op en rond de Wâldwei. Het tegendeel was waar. Ter plaatse van het nieuw te bouwen aquaduct is onder water op de folie in totaal 650.000 kuub zand gesproeid. Dit is vergelijkbaar met zo’n 32.500 vrachtwagens zand. Halverwege maart ging het afpompen van het water uit de kunstmatige polder razendsnel. Binnen twee dagen was de metamorfose van water naar zandvlakte een feit. Begin april is gestart met het leggen van het tweede folie aan de noord- en zuidzijde tegen de damwanden. Dit om de vaarwegen uiteindelijk op de betonnen aquaductbak aan te laten sluiten.

Nadere informatie: Yvonne Jansen, communicatiemedewerker Bouwcombinatie Wâldwei vof,  (0511) 40 54 75 / 06 124 262 55, e-mail: y.jansen@waldwei.com

Inhoud van het project N31

Waldwei.com bv realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een publiekprivate samenwerking (pps- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei vof. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.

Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com bv participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra.