Start verkoop Do-It-Yourself-woningen uitgesteld

11 november 2015 14:47 - BAM Wonen bv

Rotterdam, 10 november 2015 - Onlangs verkregen resultaten van onderzoek naar de fundering van de cellenvleugels van het stergebouw van de voormalige P.I. Noordsingel zijn voor ontwikkelcombinatie Tuin van Noord B.V. reden om de start van de verkoop van de Do-It-Yourself-woningen op 12 december aanstaande uit te stellen.

Op basis van de aankoopdocumenten en vooronderzoek is Tuin van Noord er tot voor kort vanuit gegaan dat de fundering van de cellenvleugels geen aanzienlijke gebreken zou vertonen. Gelijktijdig met de uitwerking van de concrete plannen voor de Do-It-Yourself-woningen heeft Tuin van Noord in de afgelopen maanden aanvullend funderingsonderzoek laten uitvoeren. Tegen de verwachting in kwam uit dit onderzoek naar voren dat de staat van de fundering onder de cellenvleugels onvoldoende is, waardoor Tuin van Noord op dit moment aan de toekomstige kopers niet de benodigde en gewenste zekerheden kan afgeven.

Tuin van Noord voert komende periode gesprekken met betrokken partijen en specialisten over hoe het beoogde woonprogramma kan worden gerealiseerd

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen is terug te lezen op www.tuinvannoord.nl.

Ontwikkelcombinatie Tuin van Noord B.V. bestaat uit HD | Advies, ontwikkeling en realisatie en BAM Woningbouw Zuidwest.

Contactinformatie pers

Tuin van Noord B.V.
Arno Pronk, directeur public relations Koninklijke BAM Groep nv,
(030) 659 86 23.