Start werkzaamheden fietsparkeergarage Mahlerplein

23 januari 2015 10:28 - Koninklijke BAM Groep nv
Fietsparkeergarage Mahlerplein

(Nieuwsbericht Zuidas, gemeente Amsterdam, 22 januari 2015:) Het gebied rondom station Amsterdam Zuid wordt intensief gebruikt. Dagelijks maken circa 70.000 reizigers gebruik van het station en dit aantal groeit naar verwachting de komende 10 jaar met 10%. Veel reizigers en gebruikers van de omgeving van het station komen met de fiets. Terwijl het aantal fietsers groeit, moet een deel van de huidige fietsparkeerplekken plaats maken om de tunnels van de A10 aan te kunnen leggen (onderdeel van Zuidasdok). Compensatie voor deze fietsparkeerplekken is hard nodig, daarom opent in 2016 een nieuwe fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein.

Op en rondom het Mahlerplein is de ruimte beperkt. Om de bouw van de fietsparkeergarage mogelijk te maken, wordt een gedeelte van de Spoorslagsloot (tussen A10 en ABN-AMRO) ingericht als werkterrein. In de directe nabijheid van het Mahlerplein is dit de enige locatie die hiervoor geschikt is.

De start van de bouw van de fietsparkeergarage op het Mahlerplein zal medio augustus 2015 beginnen.

Beethovenstraat

Voorafgaand aan de feitelijke bouw vinden er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Op zaterdag 24 januari wordt gestart met de voorbereiding van het maken van de inrit naar het werkterrein. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden de bomen wordt dit werk op zaterdag uitgevoerd. Het is nodig om hiervoor zes bomen aan de Beethovenstraat te kappen. De bomen staan in de middenberm en aan de westzijde van de Beethovenstraat. In verband met deze werkzaamheden zal een gedeelte van de dag van elke rijbaan 1 rijstrook afgesloten worden. Voor het autoverkeer blijft er altijd een rijstrook beschikbaar.

Werkterrein

De inrit van het werkterrein komt ter hoogte van de Spoorslagsloot. Het bouwverkeer zal via de Beethovenstraat in- en uitrijden om het Mahlerplein en het werkterrein op de Spoorslagsloot te bereiken. De bomen op de eilandjes in de Spoorslagsloot worden verplaatst naar het Beatrixpark. Dit zal eind februari plaatsvinden.

Het maken van de inrit aan de Beethovenstraat vindt plaats op zaterdag 31 januari. Deze werkzaamheden worden tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd. Het inrichten van het bouwterrein, het baggeren van de sloot en het aanbrengen van de duikers en het zand vindt plaats van donderdag 5 februari tot woensdag 25 februari 2015.

Voetgangers en fietsers worden naar de oostkant van de Beethovenstraat geleid en kunnen via het oostelijke fiets- en voetpad hun weg vervolgen. Voor fietsers is aan de Oostzijde in twee richtingen het fietspad beschikbaar. Het werkverkeer van BAM kan en mag uitsluitend aan- en afrijden vanaf de Boelelaan richting de Beethovenstraat en vice versa.

Mahlerplein

De bomen op het Mahlerplein worden verplaatst naar de Van Nijenrodeweg. Deze werkzaamheden worden door de gemeente Amsterdam, Zuidas uitgevoerd en volgens de huidige planning vindt dit plaats rond eind februari/begin maart.