Subsidie voor energiezuinige nieuwbouwprojecten van BAM Vastgoed

17 november 2008 07:58 - AM bv

Bunnik, 17 november 2008 – Twee projecten van BAM Vastgoed zijn door SenterNovem gehonoreerd met een subsidie van elk € 500.000,- in het kader van de regeling ‘UKR naar energieneutraal wonen’ (UKR staat voor Unieke Kansen Regeling). Het betreft het woningproject Kotmanpark in Enschede en het woon-werkproject Buiksloterham in Amsterdam.

In totaal ontvangen 15 van de 42 ingediende projecten € 7,5 miljoen subsidie van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. Elk project realiseert een reductie van minimaal 45 procent CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 (inclusief uitstoot als gevolg van huishoudelijk energiegebruik). De subsidie vormt een tegemoetkoming voor de extra investeringskosten die zijn gemoeid met de ontwikkeling en de realisatie. De projecten zijn beoordeeld op energiebesparing en op de inrichting van het bouwproces, het bewonerscomfort en de mogelijkheden om de gepresenteerde concepten breed in de bouw toe te kunnen passen.

Het project Buiksloterham in Amsterdam ontwikkelt BAM Vastgoed in samenwerking met Ymere. Hier komen 50 tot 70 woningen en circa 2.500 m2 ruimte voor kantoren en winkels. Een aantal woningen in het project zal maar liefst 60 procent CO2-reductie opleveren door samen met Philips, Nuon en KPN Getronics toepassingen te ontwikkelen om het huishoudelijk elektraverbruik te halveren.

Het project Kotmanpark, een appartementengebouw van 54 woningen in Enschede, ontwikkelt BAM Vastgoed samen met De Woonplaats. Hier wordt vooral ingezet op reductie van de warmtevraag door maximaal gebruik te maken van zonnewarmte conform het concept van Passiefhuis.

BAM Vastgoed is landelijk actief in de ontwikkeling van commercieel vastgoed en woningen en behoort tot de toonaangevende projectontwikkelaars van Nederland.

Nadere informatie: A.W. Stek, BAM Vastgoed, (030) 659 88 35, a.stek@bamvastgoed.nl