Supercoop komt naar winkelcentrum Kloosterveste Assen

12 november 2009 07:45 - AM bv

Assen, 12 november 2009 - BAM Vastgoed heeft 1.650 m2 winkelruimte verhuurd aan Coop Supermarkten. De coöperatieve supermarktketen, met bijna 190 aangesloten supermarkten, vestigt in deze ruimte haar 42ste Supercoop supermarkt. Daarmee zet deze snelgroeiende formule voor het eerst voet in Assen. De mix van de full-service versafdeling en de zeer scherp geprijsde kruidenierswaren past uitstekend in de branche-opzet van het winkelcentrum. Naast de reeds gecontracteerde Albert Heijn is Supercoop de tweede grote supermarkt, die het attractieve winkelaanbod van Kloosterveste zal bepalen.

In Kloosterveste zullen vele wijkvoorzieningen, in een menging van commerciële en maatschappelijke functies, parkeren en wonen, samen hét krachtige ontmoetingspunt van de wijk vormen. Daarnaast zal het winkelcentrum grote aantrekkingskracht hebben op het omliggende gebied. Met een oppervlak van circa 8.000 m2 bvo wordt het een zeer compleet wijkwinkelcentrum, waarin alle gangbare branches aanwezig zullen zijn.

De wijk Kloosterveen is inmiddels voor een belangrijk deel gerealiseerd en groeit gestaag door. De bouw van het cirkelvormige Kloosterveste is in volle gang. Alle voorzieningen zullen in 2010 gereedkomen. Als eerste gaan vanaf begin januari twee basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzaal functioneren. Het winkelcentrum opent zijn deuren in november 2010.

De woningen boven de voorzieningen worden gelijktijdig gerealiseerd. Hiervan zullen de laatste begin 2011 worden opgeleverd. De bouw van de woningen aan de buitenzijde wordt afgestemd op de voortgang van de verkoop ervan.
De stedenbouwkundige opzet en het gehanteerde beeldkwaliteitsplan van dit centrumproject zijn enerzijds uniek voor uitbreidingswijken en anderzijds qua grootte en ambitieniveau uniek voor Noord-Nederland. In het informatiecentrum aan de Vestesingel is alle actuele informatie over Kloosterveste te bekijken.

BAM Vastgoed is als projectontwikkelingsmaatschappij van Koninklijke BAM Groep landelijk actief in de ontwikkeling van commercieel vastgoed en woningen en behoort tot de toonaangevende projectontwikkelaars van Nederland, www.bamvastgoed.nl.

Coop is een resultaatgerichte, herkenbare, zelfstandige coöperatie die, bewust van haar maatschappelijke positie, een optimaal pakket van levensmiddelen en gerelateerde producten/diensten levert aan consumenten- en ondernemersleden. Coop heeft 186 supermarkten onder de vlag van CoopCompact, Coop en Supercoop, waarvan 65 als eigen filialen en 121 door zelfstandig ondernemers worden gerund. In 2008 behaalde Coop een consumentenomzet van € 0,75 miljard. Meer informatie over de Coop-organsiatie en Supercoop vindt u op www.coopcodis.nl, respectievelijk www.supercoop.nl.

Nadere informatie:

  • over CoopCodis en Supercoop: John Uffing, (026) 799 96 66
  • over Kloosterveste: Karel Nuijten, (030) 659 82 97.