Tebodin assisteert Poolse overheid

16 augustus 2001 13:42 - Koninklijke BAM Groep nv

Tebodin gaat een projectvoorbereidings-organisatie opzetten, die de Poolse overheid assisteert bij de uitvoering van naar schatting achthonderd projecten.

Tebodin zal projecten beoordelen, haalbaarheidsstudies en milieu-effectrapportages uitvoeren, alsmede technische specificaties en aanbestedingsdocumenten opstellen. Het merendeel van de projecten betreft de verbetering van transport- en milieu-infrastructuur. Met deze opdracht van de Europese Unie is voor Tebodin een bedrag gemoeid van ruim vier miljoen euro.