Tebodin neemt Cebeco Consulting Engineers over

17 april 2001 19:47 - Koninklijke BAM Groep nv

Den Haag / Deventer – Tebodin bv, Consultants & Engineers, te Den Haag heeft Cebeco Consulting Engineers bv [CCE] te Deventer overgenomen.

CCE is een technisch adviesbureau met grote specialistische kennis en ervaring van de landbouwindustrie. Tevens voert CCE internationaal projecten uit op het gebied van voedingsmiddelen, verwerking van bulkgoederen en logistiek. CCE telt ruim veertig medewerkers. De omzet bedraagt ongeveer € 4 miljoen.

Tebodin, een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, is een onafhankelijk, multidisciplinair advies- en ingenieursbureau. Tebodin biedt opdrachtgevers wereldwijd de ervaring en deskundigheid van circa 2000 medewerkers op het gebied van fijnchemie en farma, infrastructuur, telecom en gebouwen, olie en gas, alsook voedingsindustrie en consumentengoederen. Tebodin beschikt over een dicht netwerk van kantoren, met name in West-, Midden- en Oost-Europa en vestigingen in het Midden-Oosten en het Caribisch gebied. De omzet bedraagt circa € 140 miljoen.

De overname van CCE door Tebodin past in de strategie van HBG om de consultancy-activiteiten van de Groep verder uit te breiden. De specialistische expertise van CCE biedt een waardevolle aanvulling op het activiteitenpakket van Tebodin. De vestiging in Deventer zal opereren onder de naam Tebodin CCE.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.