Tebodin simuleert postdistributie

6 augustus 2001 13:28 - Koninklijke BAM Groep nv

Tebodin heeft een simulatiemodel ontwikkeld voor het nieuwe postsorteer- en distributiecentrum van PTT Post International op Schiphol.

Alle post die ons land per vliegtuig, vrachtwagen en zelfs per zeecontainer binnenkomt en uitgaat, wordt hier verwerkt. Het simulatiemodel bootst zeer nauwkeurig alle handelingen in de vele logistieke processen na.

In het nieuwe complex zijn de distributiesystemen van de import- en exportcentra van PTT Post die voorheen waren gevestigd op Schiphol, in Amsterdam en Rotterdam, samengebracht.

Het verzamelen, vaststellen en inbrengen van gegevens heeft zo'n half jaar geduurd. Vervolgens is de vertaalslag gemaakt van een concept naar een computermodel waarmee ook animaties gemaakt kunnen worden. Alle handelingen in het proces zijn zo zichtbaar.