Tebodin tekent overeenkomst met Rijkswaterstaat en provincies Zuid-Holland en Overijssel

12 december 2008 07:25 - Koninklijke BAM Groep nv

Tebodin mag de komende twee jaar de regie op bewegwijzering voor het Nederlandse rijkswegennet en de provinciale wegen in Overijssel en Zuid-Holland verzorgen. Dit houdt onder meer in het maken van bewegwijzeringplannen en controle op het plaatsen van borden. Het bijhouden van een database voor de bewegwijzering is onderdeel van het contract. Het contract is volgens de Europese richtlijnen aanbesteed en aangegaan voor de duur van twee jaar. Het geeft een optionele verlenging van drie keer een jaar.

De gezamenlijke aanbesteding van Rijkswaterstaat en de provincies Zuid-Holland en Overijssel past in het beleid om meer samen te werken met andere netwerkbeheerders, wat schaal- en efficiencyvoordelen biedt. Daarnaast is de samenwerking belangrijk voor het verder verbeteren van uniformiteit van bewegwijzering. De provincies Zuid-Holland en Overijssel werken ook op andere terreinen samen met Rijkswaterstaat, zoals de gladheidbestrijding.

Een commissie van interne en externe deskundigen heeft de inschrijvingen beoordeeld. Er is onder meer gekeken naar de geldigheid van de inschrijvingen en naar de ervaring met technische ontwerpdiensten en beheer en onderhoud van een informatiesysteem.

Het raamcontract met Tebodin is onderdeel van een Europese aanbesteding die bestaat uit zowel regievoering als levering van bewegwijzering. Op dit moment is nog niet bekend welke partijen de bewegwijzering mogen gaan leveren. Ook hiervoor worden raamcontracten voor twee jaar aangegaan met maximaal drie preferred suppliers. Die contracten gaan naar verwachting op 16 maart 2009 in.

De afgelopen vijf jaar heeft Tebodin ook de bewegwijzeringplannen voor het rijkswegennet gemaakt. Zowel Tebodin als Rijkswaterstaat en de provincies Overijssel en Zuid-Holland zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle bewegwijzeringborden boven en naast de Rijkswegen. De provincies Zuid-Holland en Overijssel zijn dat voor de provinciale wegen. www.rijkswaterstaat.nl

Tebodin Consultants & Engineers is verantwoordelijk voor de begeleiding van het volledige bewegwijzeringproces, inclusief beheer en onderhoud. Het advies- en ingenieursbureau is wereldwijd actief met rujm 3000 medewerkers in 20 landen verspreid over West-, Centraal- en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Azië. www.tebodin.com

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

  • Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart, Esther de Graaf, telefoon: (088) 7982 105
  • Provincie Zuid-Holland telefoon (06) 2110 2885
  • Provincie Overijssel, Remco de Wit, telefoon (06) 53737388
  • Tebodin, Brigit Stokman, directeur Public Relations; telefoon (070) 348 07 19.