Tebodin/Fabricom ondertekenen contract met Gasunie

1 december 2009 17:36 - Koninklijke BAM Groep nv

Den Haag, 1 december 2009 – Gasunie en Joint-Venture Tebodin Consultants & Engineers / Fabricom hebben een overeenkomst getekend voor de engineering en realisatie van een belangrijk onderdeel van het project stikstofbuffer Heiligerlee. De joint-venture is geselecteerd op basis van een Europese aanbestedingsprocedure.

Het project omvat de productie en opslag van gasvormige stikstof in een (bestaande) zoutcaverne. In een mengstation wordt de uit de caverne onttrokken stikstof gemengd met hoogcalorisch gas tot gas van 'Groningen'-kwaliteit. De caverne doet daarbij dienst als bufferopslag.

Het contract is een zogenoemd EPC-contract. Dit betekent dat Joint-Venture Tebodin / Fabricom verantwoordelijk is voor de engineering, procurement en constructie van de nieuw te bouwen installaties te Zuidbroek, bestaande uit een luchtscheidingsinstallatie, een stikstof compressor, een stikstof drooginstallatie en een mengstation. De bouwwerkzaamheden starten in het voorjaar 2010 en het project wordt naar verwachting volgens planning in 2012 opgeleverd. Daarbij wordt in het laatste projectjaar de caverne al gevuld met stikstof.

Project stikstofbuffer Heiligerlee

Gasunie heeft het voornemen om één van de bestaande zoutwinninglocaties nabij Heiligerlee een andere bestemming te geven en deze vanaf het najaar 2012 te gebruiken als stikstofbuffer. Deze stikstofbuffer is noodzakelijk om ook in de toekomst de levering van aardgas te kunnen blijven garanderen. Het Nederlandse gasaanbod loopt terug, terwijl de vraag juist nog aan het toenemen is. Als gevolg daarvan zullen producenten en leveranciers meer gas uit het buitenland gaan importeren dan nu het geval is. Dit gas heeft een andere samenstelling dan het Nederlandse gas, maar dankzij toevoeging van stikstof kan het gas geschikt worden gemaakt voor de Nederlandse huishoudens.

Over Gasunie

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. We bieden onze transportdiensten aan via onze dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Daarnaast bieden we ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Wij beschouwen de wensen van onze klanten als onze voornaamste drijfveer. Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vervult het Gasunie transportnet een spilfunctie in de 'gasrotonde' van Noordwest-Europa.

Over Tebodin

Tebodin B.V. is een onafhankelijk, multidisciplinair advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is. Het bedrijf beschikt over vijftig kantoren verspreid over West-, Centraal- en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Azië. Tebodin biedt klanten wereldwijd de kennis en ervaring van circa 3.000 medewerkers op het gebied van industrie, gezondheid & voeding, olie & gas, chemie, infrastructuur, vastgoed en energie & milieu. Tebodin is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik.

Over Fabricom

Fabricom B.V. richt zich (met de divisies: Energie & Tankage) op het ontwerpen, managen en construeren van onder andere energiecentrales, tankfarms en installaties voor gasopslagsystemen. Fabricom B.V. vindt de balans tussen techniek en inzicht in het bedrijfsproces van haar klant. Fabricom B.V. maakt deel uit van GDF SUEZ, een beursgenoteerde internationale industriële groep die als partner van plaatselijke overheden, ondernemingen en particulieren, duurzame en innovatieve oplossingen ontwikkelt op het gebied van energievoorziening (elektriciteit en gas).

Nadere informatie:

  • Michiel Bal, Gasunie, 31 (0)50 5211085
  • Brigit Stokman, Tebodin, 31 (0)70 348 07 19.
Artist's impression van de bovengrondse faciliteiten
van het stikstofbuffer project.
Ton van der Velden, directeur Tebodin (links), en de heer Eric Dam, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie, ondertekenen het contract.