Terugtreden ir. Reigersman

13 mei 2003 20:58 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend, dat ir. C.J.A. Reigersman te kennen heeft gegeven met ingang van 31 juli 2003 terug te treden als vice-voorzitter en lid raad van bestuur.

Ir. Reigersman (57) is sinds 1 oktober 1974 in diverse functies werkzaam geweest bij HBG, Hollandsche Beton Groep nv. Op 15 juli 2000 werd hij benoemd tot president raad van bestuur van HBG, waaraan hij op energieke en gewetensvolle wijze - onder uiterst moeilijke omstandigheden - heeft leidinggegeven. Bij de overname van HBG door Koninklijke BAM Groep op 14 november 2002 is hij in zijn huidige functie benoemd.

De heer Reigersman beschouwt zijn voornaamste taak voltooid, nu de HBG-organisatie is ingebed in de structuur van Koninklijke BAM Groep en een succesvolle start is gemaakt met de integratie.

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep heeft het verzoek van de heer Reigersman om terug te treden, met spijt ingewilligd. De raad van commissarissen is ir. Reigersman zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de integratie van HBG in Koninklijke BAM Groep.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, telefoon 070 3722121.