Testen werking stormvloedkering Ramspol

14 november 2001 18:19 - BAM Infra bv

De eerste testen van de werking van de balgstuwkering Ramspol bij Kampen hebben inmiddels plaatsgevonden. De sluitingsoperatie die maandag is uitgevoerd, is volgens verwachting verlopen.

De balgdoeken zijn daarbij uitsluitend gevuld met lucht. In de definitieve situatie is het vulmedium een combinatie van water én lucht.

Bij de controle van het doek zijn echter enkele lokale beschadigingen aan de binnenzijde van het doek geconstateerd. De oorzaak van deze beschadigingen is niet bekend en wordt momenteel onderzocht.

De balgstuwkering bestaat uit drie van deze opblaasbare dammen, die het achterliggende gebied moeten beschermen tegen opstuwend water uit het IJssel- en Ketelmeer. In ruststand liggen de doeken opgevouwen in een op de waterbodem geconstrueerde drempel.

Nadere informatie:

  • Waterschap Groot Salland: Warry Meuleman, telefoon 038 4557216, fax 038 4557209, e-mail wmeuleman@wgs.nl;
  • HBG Civiel bv: Rona Kousoureta, telefoon 0182 590637, fax 0182 519513, e-mail rkousour@hbgciviel.nl