Tewaterlating sleephopperzuiger HAM 317

14 januari 2000 16:24 - Koninklijke BAM Groep nv

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft op 14 januari 2000 de nieuwe sleephopperzuiger HAM 317 gedoopt en te water gelaten bij IHC Holland N.V. in Kinderdijk.

Het nieuwe schip heeft een laadruiminhoud van 4.500 kubieke meter. Het laadvermogen bij de maximaal toegestane diepgang van 7,12 meter bedraagt 6.780 ton. In de HAM 317 is een bedrag van circa f 50 miljoen geïnvesteerd. HAM beschikt over een gevarieerde vloot voor het uitvoeren van projecten over de gehele wereld.

De lengte van de HAM 317 bedraagt 95,50 meter. Deze beperkte lengte ten opzichte van het draagvermogen maakt het schip geschikt voor onderhouds- en verdiepingswerkzaamheden in de kleinere zeehavens. Voor de uitvoering van landaanwinnings- en zandsuppletieprojecten is de HAM 317 uitgerust met een walperspompinstallatie. Om lading te kunnen lossen in ondiep water is een afsluiter in beide overlopen aangebracht, zodat er gelost kan worden zonder de bodemdeuren te openen. Met een laadvermogen van circa 3.200 ton bij een diepgang van vijf meter is de HAM 317 geschikt voor de zogenoemde vooroeversuppleties ten behoeve van kustbescherming.

Na de doop door mevrouw M.J. Koeman-Hofman, echtgenote van HAM-directeur ing. J.J. Koeman, is de HAM 317 van de helling gelopen. Voltooiing van de bouw vindt plaats aan de IHC-werf in Kinderdijk. Medio april 2000 wordt het schip in gebruik genomen. Het eerste project voor de HAM 317 is de zandleverantie voor het project Verlegde Havenspoorlijn bij Barendrecht.

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken is actief op het gebied van aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, landaanwinning en zandsuppletie, kust- en oeverwerken en baggergerelateerde offshore-activiteiten. De onderneming is een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.