Timpaan en BAM Woningbouw tekenen samenwerkingsovereenkomst 151 woningen in Utrecht

13 juli 2016 15:55 - BAM Wonen bv
Timpaan en BAM Woningbouw tekenen samenwerkingsovereenkomst 151 woningen in Utrecht

(Persbericht Timpaan:) Rijsenhout, 12 juli 2016 - Martijn van der Knaap, regiodirecteur van BAM Woningbouw Utrecht, en Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan, hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van 151 eengezinswoningen in de tweede fase van het nieuwbouwproject Antoniuskwartier te Utrecht. Het betreft woningen in dezelfde jaren ’30 architectuurstijl als uit fase 1, waarvan de eerste woningen reeds zijn opgeleverd. De prognose is dat de laatste woningen van fase 1 medio september worden opgeleverd.

De woningen in fase 2 worden gebouwd op de locatie waar zich nu het St. Antoniusziekenhuis bevindt. Timpaan en BAM Woningbouw streven ernaar de verkoop te starten in november 2016, afhankelijk van de te doorlopen procedures.

Timpaan uit Rijsenhout ontwikkelt het project en realiseert er in totaal 207 woningen, verdeeld over verschillende fases. Binnenkort wordt gestart met de sloop van de hoogbouw van het voormalige ziekenhuis ter voorbereiding op de volgende fase.

Antoniuskwartier is een nieuwe woonwijk, onderdeel van de subwijk ‘Vechtzoom-Zuid’ en is gelegen aan de Paranádreef 2. Uitgangspunt is woonbebouwing in een groene setting. Het landschap van het Vechtzoompark is hierbij uitgangspunt. Het Vechtzoompark is een landschappelijke structuur met ecologische en recreatieve betekenis voor de stad en de regio. Behalve het realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied op de voormalige ziekenhuislocatie, laat de herontwikkeling met de juiste inrichting, de wijk beter aansluiten op het Vechtzoompark. De nieuwe wijk gaat bestaan uit twee buurtjes met eenzelfde opzet en bebouwingstypologie, gescheiden door een centrale open ruimte met veel waardevolle volwassen bomen.