Timpaan en BAM Woningbouw Utrecht tekenen realisatieovereenkomst 151 woningen Antoniuskwartier Utrecht fase 2

30 november 2016 08:28 - BAM Wonen bv
Timpaan en BAM Woningbouw Utrecht tekenen realisatieovereenkomst 151 woningen Antoniuskwartier Utrecht fase 2

Utrecht, 30 november 2016 - Timpaan en BAM Woningbouw hebben een realisatieovereenkomst getekend voor de bouw van 121 woningen. Altera Vastgoed en BAM Woningbouw Utrecht hebben een koopovereenkomst getekend voor 30 vrije sector huurwoningen. De 151 woningen worden gerealiseerd in de tweede fase van het project Antoniuskwartier te Utrecht.

De tweede fase bestaat uit 121 koopwoningen en 30 vrije sector huurwoningen uit de BAM Wooncollectie in karakteristieke Jaren ’30 architectuurstijl.  De 121 koopwoningen worden in twee fasen verkocht. De eerste 67 woningen staan allemaal onder optie. De tweede verkoop wordt begin 2017 verwacht. De 30 huurwoningen worden aangekocht door Altera Vastgoed.

De sloop van het voormalige Antonius ziekenhuis is momenteel in volle gang.  Het ziekenhuis moet plaatsmaken voor de bouw van de 151 woningen. Het bouw- en woonrijp maken wordt uitgevoerd door HABO. De bouw van de tweede fase start naar verwachting medio 2017. Het Antoniuskwartier bestaat in totaal uit 207 woningen. Eerder dit jaar zijn de 56 koopwoningen uit de eerste fase opgeleverd.

De 121 woningen bestaan uit verschillende typen woningen. Woningtype T is speciaal voor Timpaan op maat ontwikkeld.

Toekomstige bewoners van de 121 koopwoningen van Antoniuskwartier fase 2 krijgen de unieke mogelijkheid om hun woning volledig woonklaar te laten opleveren met Victor&Wonen, in hun favoriete woonsfeer en met indelingsvarianten voor iedere verdieping die passen bij hun leefwijze. Om bewoners optimaal te begeleiden bij het aankopen en creëren van hun eigen thuis, worden ze vanaf de aankoopfase tot na de oplevering geïnformeerd en geïnspireerd door hun persoonlijke woonadviseur en via het online platform ditismijnthuis.nl

Antoniuskwartier is een nieuwe woonwijk, onderdeel van de subwijk ‘Vechtzoom-Zuid’ en is gelegen aan de Paranádreef 2. Uitgangspunt is woonbebouwing in een groene setting. Het landschap van het Vechtzoompark is hierbij uitgangspunt. Het Vechtzoompark is een landschappelijke structuur met ecologische en recreatieve betekenis voor de stad en de regio.

Behalve het realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied op de voormalige ziekenhuislocatie, laat de herontwikkeling met de juiste inrichting, de wijk beter aansluiten op het Vechtzoompark. Tussen de waardevolle volwassen bomen verrijst een  nieuwe karakteristieke Jaren ’30 wijk die toekomstbestendig is.

Zie voor meer informatie over het project: www.antoniuskwartier.nl