Top van bouwbranche slaat handen ineen voor meer vrouwen in hogere functies

17 december 2007 20:35 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Bouwnetwerk:) Zoetermeer, 3 december 2007 - Vrouwen zijn hard nodig in de top van de bouwwereld, bleek uit het eerste Rondetafelgesprek bij Bouwend Nederland eind 2006, dat werd geïnitieerd door Bouwnetwerk, het landelijk netwerk voor hoger opgeleide vrouwen in de bouwbranche. Veranderingen in de branche vragen om andere, vrouwelijke competenties en 'steeds meer vrouwen worden opdrachtgevers in de bouw', waren toen de conclusies. Een jaar later, 3 december 2007, vindt de evaluatie plaats over de laatste ontwikkelingen in het naar de top begeleiden van vrouwen in de bouw.

Dit jaar waren er circa zeventig vertegenwoordigers van leiders uit de gehele bouwbranche (architecten, adviseurs, ontwikkelaars en bouwbedrijven) en leden van bouwnetwerk aanwezig. Onder gastheerschap van Elco Brinkman van Bouwend Nederland en voorzitterschap van Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM en huidige voorzitter van het ambassadeursnetwerk, werden in de paneldiscussie de volgende stellingen behandeld: Ze zijn er niet, Ze kunnen het niet, Ze willen niet en Ze blijven niet.

Vervolgens is in vier groepen in de lijn van voornoemde stellingen aan de hand van concrete tools onder leiding van deskundigen verder gediscussieerd over: headhunting, competentiemanagement, cultuur en leiderschap, coaching.
In de terugkoppeling zijn de volgende conclusies getrokken:

  • Excuus-Truus is passé, maar zet een vrouw niet alleen in haar positie. Er is actieve sponsoring van en samenwerking met het zittend leiderschap nodig.
  • Techneuten zijn veelal niet vanzelf goede managers, hier is professionele ondersteuning nodig.
  • Nadenken over andere incentives, beoordeling en carrièrepaden en flexibiliteit promoten.
  • Ook vrouwen moeten blijven werken aan eigen zichtbaarheid, inschrijven bij headhunters!

Vervolg

Ten slotte hebben elf leiders van aanwezige bedrijven aangegeven om in 2008 actief te werken aan meer vrouwen in leidinggevende posities en natuurlijk ook hen te behouden voor de bouwbranche. Deze bedrijven zijn: BAM, Witteveen en Bos, ING real estate, Strukton, Van Leyten vastgoedontwikkeling, Arcadis Nederland, Bouwfonds MAB, Kone, Amvest en Dura Vermeer Ondergronds Infra. Alle hebben hun handtekening op een glazen bouwsteen gezet.

Deze bedrijven worden gedurende 2008 gevolgd en gemonitord door de Commissie Baksteen van Bouwnetwerk. Dit initiatief wordt eveneens gesteund door Bouwend Nederland, PSI Bouw en de Regieraad Bouw. Eind 2008 zal wederom bij Bouwend Nederland de stand van zaken worden teruggekoppeld en worden opgemaakt wat in het komend jaar bereikt is.

Bouwnetwerk

Bouwnetwerk is een landelijk netwerk voor de hoger opgeleide vrouw in de bouw. In een kalenderjaar zijn er circa 145 vrouwen aangesloten. Bouwnetwerk heeft twee doelstellingen; 1) professioneel netwerken tijdens excursies naar interessante bouwopgaven en 2) het stimuleren en bevorderen van doorstroming van vrouwen naar de top van de bouwbranche. Meer informatie is te vinden op: (www.bouwnetwerk.net)

Nadere informatie: Heidi van Limburg Stirum, PR Bouwnetwerk, (0570) 69 71 80, secretaris@bouwnetwerk.net.