Trading statement Koninklijke BAM Groep voor eerste halfjaar 2014

11 augustus 2014 08:08 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 11 augustus 2014 – Koninklijke BAM Groep nv heeft kennis genomen van de uitzonderlijke koersbeweging van het BAM-aandeel op vrijdag 8 augustus.

BAM zal de halfjaarresultaten - zoals gepland - bekend maken op donderdag 21 augustus 2014. Op grond van de laatst beschikbare informatie, verwacht BAM (onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van commissarissen en de accountant op 20 augustus) voor het eerste halfjaar 2014 een break-even resultaat vóór belastingen te rapporteren.

De situatie met betrekking tot de twee infrawerken, zoals vermeld in het persbericht van 7 juli, is stabiel en ongewijzigd.

Betreffende de acties, die 7 juli zijn aangekondigd, bevestigt BAM de voorgenomen doelstellingen ten aanzien van kostenreductie, werkkapitaal en desinvesteringsprogramma’s.

BAM voldeed op 30 juni 2014 aan alle bankconvenanten.

Nadere informatie:

  • pers: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21;
  • analisten: drs. J.A. van Galen, (030) 659 87 07.