Tussentijds bericht aan aandeelhouders

16 april 1985 14:55 - Koninklijke BAM Groep nv

De netto winst over 1984 van BAM Holding n.v. is gestegen tot f 3,64 miljoen (1983: f 3,43 miljoen) ofwel f 13,68 (1983: f 12,87) per aandeel van f 20,= nominaal.

De omzet is toegenomen tot f 430 miljoen (1983: f 419 miljoen).

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen bedraagt f 11,9 miljoen (1983: f 8,7 miljoen).

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend over het boek jaar 1984 vast te stellen op f 3,50 (1983: f 3,=) per aandeel van f 20,=.

Het jaarverslag zal omstreeks 22 mei a.s. verschijnen. de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op 14 juni 1985.

Zeist, 16 april 1985

Directie BAM Holding n.v.