Tussentijds bericht aan aandeelhouders

9 april 1987 14:52 - Koninklijke BAM Groep nv

Over 1986 realiseerde BAM Holding n.v. een hoger netto resultaat van f 4,18 miljoen (1985: f 3,01 miljoen) ofwel f 15,69 per aandeel van f 20,-- nominaal (1985: f 11,32). Dit is een stijging van ruim 35%.

De omzet (kosten produktie) bedroeg f 485 miljoen (1985: f 506 miljoen).

In 1986 zijn relatief weinig projekten opgeleverd. Mede hierdoor daalde het bedrijfsresultaat na afschrijvingen tot f 4,9 miljoen (1985: f 6,7 miljoen). Hiertegenover stond een verbetering van het resultaat uit de post deelnemingen.

Het aantal onderhanden projekten nam toe. De orderportefeuille steeg tot f 540 miljoen (1985: f 448 miljoen) en ligt daarmee voor de groep op een goed niveau.

Naar verwachting zal het resultaat over 1987 - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - ten minste uitkomen op het niveau van 1986.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend over het boekjaar 1986 vast te stellen op f 5,50 per aandeel van f 20,-- (1985: f 3,50).

Het jaarverslag zal 25 mei a.s. verschijnen, de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op 12 juni 1987.

Zeist, 9 april 1987

Directie BAM Holding n.v.