Tussentijds bericht BAM Holding N.V.

6 november 1987 13:53 - Koninklijke BAM Groep nv

Zoals reeds in het halfjaarbericht geprognotiseerd zet de winstontwikkeling zich in het tweede halfjaar positief door.

Daarnaast levert een éénmalige bate in het bedrijfsresultaat een extra netto resultaat van ca. f 3 miljoen op.

Het netto resultaat van de groep over 1987 zal zich - voorzover thans valt te voorzien - ten opzichte van 1986 verdubbelen en - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - uitkomen op tenminste f 8,5 miljoen (1986: f 4,2 miljoen) bij een omzet van ca. f 570 miljoen (1986: f 485 miljoen).

Zeist, 6 november 1987

Directie BAM Holding N.V.