Tweede stalen aquaduct voor wegverbreding A4 door enorme kranen op water gelegd

16 september 2013 10:39 - BAM Infra bv
Stalen aquaduct

(Persbericht Rijkswaterstaat:) 12 september 2013 - In de Oude Rijn, ter hoogte van de verdiepte ligging, is het tweede stalen aquaduct voor de wegverbreding van de A4 tussen Leiderdorp en Leiden/Zoeterwoude-Dorp met vier enorme kranen op het water gelaten.

In de voorbereidingen op het afzinkproces, is het 440 tons stalen aquaduct langzaam op drijvende pontons op de Oude Rijn geschoven. Op 12 september is het aquaduct door vier grote hijskranen opgetild en zijn de pontons verwijderd. Vervolgens hebben deze hijskranen het aquaduct op het water gelaten. Deze joekels van hijskranen hebben een enorm hefvermogen. Het gaat om twee 500 tonners, een 650 tonner en een 750 tonner. Van 16 tot en met 26 september zal een betonvloer worden gestort in de aquaductbak. Na het aanbrengen van extra ballast zal de aquaductbak naar verwachting op vrijdag 27 september worden afgezonken naar zijn definitieve positie in de Oude Rijn.

Stalen aquaductDe maand september staat in het teken van het afzinken van de tweede aquaductbak in de Oude Rijn voor de verdiepte aanleg van de A4 tussen Leiderdorp en Leiden/Zoeterwoude-Dorp. De werkzaamheden starten 4 september en eindigen met het daadwerkelijke afzinken op 27 september. Geïnteresseerden kunnen het afzinkproces vanaf de fietsbrug over de Oude Rijn van nabij volgen.
Tot en met 27 september is de Oude Rijn voor het vaarverkeer gestremd. Werkzaamheden kunnen door onvoorziene omstandigheden uitgesteld worden.

Wegverbreding en -verdieping
Rijkswaterstaat werkt aan de wegverbreding en -verdieping van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leiden. Tussen de Dwarswatering in Leiderdorp en de afrit Leiden/Zoeterwoude-Dorp, wordt de A4 ter hoogte van de Oude Rijn verdiept aangelegd over een lengte van 1.400 meter. De brug over de Oude Rijn is gesloopt en vervangen door een (westelijk) aquaduct. Elke verdiepte ligging heeft zijn eigen aquaduct.

Het eerste deel van de verbrede en verdiepte rijbaan van de A4 is in maart 2012 in gebruik genomen. Het verkeer in beide richtingen maakt nu tijdelijk gebruik van dit eerste deel. De totale verbreding van het traject A4 Burgerveen–Leiden is eind 2014 een feit. Dan wordt het verkeer gesplitst naar de eindsituatie van twee rijbanen met ieder drie rijstroken. Met het project verbreding A4 Burgerveen-Leiden wordt een verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefomgeving bereikt.

Stalen aquaductMeer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden aan de A4 krijgt men via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 of kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A4. Ook kunt u terecht in het Informatiecentrum A4, Bospolder 11 te Leiderdorp. Het informatiecentrum is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00-16.30 uur en op de eerste zaterdag van maand van 12.00-16.00 uur. Het centrum is ook bereikbaar via (071) 542 40 54 of informatiecentrumA4@rws.nl.

 

Foto: René Zoetemelk.