Uitbreiding en energiebesparing Limburgs Museum in Venlo van start

23 juni 2011 19:13 - Koninklijke BAM Groep nv

Maastricht, 22 juni 2011 - Woensdag 22 juni 2011 gaven gedeputeerde Noël Lebens en wethouder Jos Teeuwen samen met museumdirecteur Jos Schatorjé het officiële startsein voor de nieuwbouw en verbouwing van het Limburgs Museum in Venlo. De uitbreiding en verbouwing moet vóór de Floriade in april 2012 van start gaat gereed zijn. De werkzaamheden zorgen voor werkgelegenheid van 17,5 manjaren in de bouw. In totaal is met de verbouwing een investering van 4,5 miljoen euro gemoeid.

In de uitbreiding komen zes museumzalen. De entree en het kantoorgedeelte worden eveneens vernieuwd en in de kelder zal het Mikwe, het joodse badhuis dat in de Middeleeuwen langs de Maasoever stond, zijn definitieve plek vinden. Daarnaast is de Provincie Limburg bezig met de verduurzaming van alle provinciale gebouwen, waaronder ook het Limburgs Museum. Deze worden in de verbouwing meegenomen en leveren  een energie- en/of CO2-reductie op van naar verwachting 50%. De energiebesparende maatregelen zijn niet alleen belangrijk voor het klimaat, maar ook voor kostenbesparing en een gezonde, duurzame exploitatie.

De gemeente Venlo draagt aan de verbouwing bij vanwege de belangrijke functie die het museum voor de stad heeft.
Eén van de doelstellingen van de verbouwing is dat het Limburgs Museum het Mikwe, een belangrijke archeologische vondst die in 2005 is opgegraven in de Venlose Maasboulevard , kan presenteren aan een breed publiek. Het Mikwe is een ritueel Joods badhuis dat dateert van ongeveer 1280. De Provincie Limburg en de gemeente Venlo hebben diverse opties overwogen om het Mikwe een definitieve bestemming en huisvesting te geven.

Begin dit jaar hebben Provinciale Staten ermee ingestemd om het Mikwe onder te brengen in het Limburgs Museum en hiervoor het Limburgs Museum uit te breiden. Daarmee wil de Provincie Limburg ook een eerste bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een Museumkwartier in Venlo, een bredere samenwerking tussen een aantal culturele instellingen in Venlo, namelijk het Limburgs Museum, het Museum van Bommel van Dam, een mogelijk op te richten Tajirimuseum en zo mogelijk een Regionaal Historisch Centrum.

Het ontwerp voor de nieuwbouw én uitbreiding is gemaakt door Jeanne Dekkers Architectuur in Delft. BAM Utiliteitsbouw bv draagt zorg voor de bouwkundige werkzaamheden en Burgers Ergon BV Installatietechniek is verantwoordelijk voor de werktuigbouwkundige installaties en de elektrotechnische installaties worden verzorgd door Energa Elektra BV.