Uitgifte aandelen ter financiering acquisitie HBG

2 december 2002 09:45 - Koninklijke BAM Groep nv
 • Uitgifte van maximaal 3.000.000 nieuwe gewone aandelen
 • Uitgifte van maximaal 7.857.143 certificaten van converteerbare preferente aandelen
 • Uitgifte van maximaal 1.666.667 certificaten van niet-converteerbare preferente aandelen
 • Uitgiften van bovengenoemde certificaten van preferente aandelen ter grootte van EUR 200 miljoen gegarandeerd door ING Bank en Rabobank
 • Bestaande kwalificerende aandeelhouders hebben de mogelijkheid preferente toewijzing te ontvangen op de uitgiftes van gewone aandelen en certificaten van converteerbare preferente aandelen.

Niet voor distributie in de VS, Canada of Verenigd Koninkrijk

Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend, onder verwijzing naar de voorlopige prospectus gedateerd maandag 2 december 2002, dat de inschrijving op de uitgiften van nieuwe aandelen, certificaten van converteerbare preferente aandelen en certificaten van niet-converteerbare preferente aandelen morgen 3 december 2002 zal aanvangen. Naar verwachting zal de inschrijving sluiten op dinsdag 10 december 2002 om 15.30 uur. Bestaande aandeelhouders hebben de mogelijkheid preferente toewijzing te krijgen op de uitgiften van gewone aandelen en certificaten van converteerbare preferente aandelen.

De uitgifte

Onder verwijzing naar de voorlopige prospectus, gedateerd maandag 2 december 2002, worden maximaal 3.000.000 gewone aandelen, maximaal 7.857.143 certificaten van cumulatief preferente aandelen converteerbaar in gewone aandelen tegen een koers van EUR 21 en maximaal 1.666.667 certificaten van cumulatief preferente aandelen tegen een koers van EUR 21 aangeboden. ING Investment Banking is een optie verleend om te vorderen dat Koninklijke BAM Groep 450.000 additionele gewone aandelen zal uitgeven.

Voor de certificaten waarvoor converteerbare preferente aandelen en de certificaten van niet-converteerbare preferente aandelen worden uitgegeven, is het dividend vastgesteld op respectievelijk 465 basispunten en 495 basispunten boven het 5-daags rekenkundig gemiddelde voor de uitgifte hiervan van het effectief rendement van Nederlandse staatsleningen met een resterende looptijd van 7-8 jaar, zoals bepaald door het CBS en gepubliceerd in de Officiële prijscourant.
Bestaande aandeelhouders Koninklijke BAM Groep hebben per elk door hen gehouden gewoon aandeel, op maandag 2 december 2002 na het sluiten van de handel, 3 Preferential Entitlements to Share Allocation ('PESA') en 8 Preferential Entitlements to Allocation of Convertible Preferred Depositary Receipts ('PECA') ontvangen, voorzover aan deze aandeelhouder  zonder registraties of andere procedures rechtsgeldig effecten mogen worden aangeboden en verkocht.
De PESA's en de PECA's zijn niet verhandelbaar en zullen rechteloos aflopen na het sluiten van de uitoefeningsperiode voor de PESA's en de PECA's, naar verwachting op maandag 9 december 2002 om 15.30 uur. Vanaf dinsdag 3 december 2002 zullen de gewone aandelen Koninklijke BAM Groep ex-PESA en ex-PECA worden verhandeld.

Elke 10 PESA's geven de houder daarvan, na rechtsgeldige uitoefening, het recht op toewijzing van 1 nieuw gewoon aandeel tegen betaling van de definitieve uitgifteprijs en elke 10 PECA's geven de houder daarvan, na rechtsgeldige uitoefening, het recht op toewijzing van 1 certificaat van converteerbare preferente aandelen tegen betaling van EUR 21. PESA's en/of PECA's kunnen alleen worden uitgeoefend in veelvouden van 10 en aan minder dan 10 PESA's of 10 PECA's zijn geen rechten verbonden.

De uitgiften bestaan uit een aanbieding van nieuwe gewone aandelen, van certificaten van converteerbare preferente aandelen en van certificaten van niet-converteerbare preferente aandelen aan particuliere en institutionele beleggers in Nederland en een onderhandse plaatsing hiervan in andere rechtsgebieden. Notering zal worden aangevraagd voor de nieuwe gewone aandelen, certificaten van converteerbare preferente aandelen en certificaten van niet-converteerbare preferente aandelen op de officiële markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam NV.

ING Investment Banking treedt op als Sole Bookrunner en Leadmanager voor de uitgiften. Het syndicaat voor de nieuwe gewone aandelen bestaat verder uit ABN Amro Rothschild en Rabo Securities als Joint-Lead Manager en Dexia Securities als Co-Lead Manager. Het syndicaat voor de certificaten van converteerbare preferente aandelen bestaat verder uit Rabobank International als Joint-Lead Manager en ABN Amro Rothschild en Dexia Securities als Senior Selling Group Members.

Tijdspad

 • peildatum voor preferentiële allocatie: 2 december 2002 om 17.40 uur
 • Aanvang inschrijvingsperiode: 3 december 2002
 • Laatste mogelijkheid uitoefenen PESA en/of PECA: 9 december 2002 om 15.30 uur
 • Laatste mogelijkheid reguliere inschrijving: 10 december 2002 om 15.30 uur
 • Bepaling uitgifteprijs gewone aandelen: 10 december 2002 na 15.30 uur
 • Allocatie: 11 december 2002
 • Toelating tot notering: 16 december 2002
 • Betaling en levering: 16 december 2002

Opbrengsten

De opbrengsten van de uitgiften zullen worden aangewend om het overbruggingskrediet dat is verstrekt ter financiering van de acquisitie van HBG deels af te lossen. De opbrengsten van de uitgiften van de certificaten van preferente aandelen, tezamen EUR 200 miljoen, zijn gegarandeerd door ING Bank en Rabobank.

Additionele informatie

Voor additionele informatie aangaande de uitgiften wordt verwezen naar de voorlopige prospectus gedateerd maandag 2 december 2002. Exemplaren van de voorlopige prospectus, uitsluitend verkrijgbaar in de Engelse taal, zijn verkrijgbaar bij Koninklijke BAM Groep, Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik (telefoon 030 – 659 8386; fax 030 – 659 8218) en bij ING Investment Banking, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam (telefoon 020 – 563 8526; fax 020 – 563 8543). Tevens zal het voorlopig prospectus beschikbaar zijn op het internet via pagina www.euronext.com.

Halfjaarcijfers 2002 HBG

Op 14 november 2002 kondigde Koninklijke BAM Groep het door HBG vastgestelde voorlopige nettoresultaat aan van EUR 14,8 miljoen over het eerste halfjaar 2002. Het nettoresultaat is definitief vastgesteld op EUR 5,8 miljoen. Van het verschil heeft EUR 6 miljoen betrekking op de waardering van claims voor reeds opgeleverde projecten in Duitsland en EUR 3 miljoen op belastingvoorzieningen in de USA. De door Koninklijke BAM Groep vastgestelde voorzieningen in verband met de aankoop van HBG van circa EUR 170 miljoen zijn in verband daarmee met EUR 9 miljoen verlaagd. Deze aanpassingen zullen geen gevolgen hebben voor de berekening van de ontstane goodwill op de aankoop van HBG of voor de winst per aandeel van Koninklijke BAM Groep. Zoals eerder gesteld, bevestigt Koninklijke BAM Groep haar verwachting dat de winst per aandeel als gevolg van de acquisitie van HBG zal stijgen, zowel voor als na goodwill.

Bunnik, 2 december 2002
Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv

Voor nadere informatie:

De heer J. Ruis, telefoon: 030 – 659 8365, e-mail: j.ruis@bamgroep.nl

This is not an offer of securities for sale in the United States. The securities are not being registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States or to or for the account of benefit of US persons (as such terms are defined in Regulation S under the Securities Act) unless registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from such registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Koninklijke BAM Groep and that will contain detailed information about Koninklijke BAM Groep and its management, as well as its financial statements.

Stabilisation/FSA

This document is issued by Koninklijke BAM Groep and has been approved by ING Investment Banking solely for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000.

The information in this document has been provided by the Company and has not been verified by ING Investment Banking. No representation or warranty, express or implied, is or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by ING Investment Banking or by any of its officers, servants or agents as to or in relation to the accuracy or completeness of this document, or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers and any liability therefor is hereby expressly disclaimed.

This document has been prepared for information purposes only and is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgement. It is not intended as investment advice, and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities nor a recommendation to enter into any transaction; nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Before entering into any transaction you should take steps to ensure that you understand the transaction and have made an independent assessment of the appropriateness of the transaction in light of your own objectives and circumstances, including the possible risks and benefits of entering into such a transaction. You should also consider seeking advice from your own advisers in making this assessment. The binding conditions of the offering will be published in an offering circular or prospectus subsequent to the date thereof. The decision to purchase any of the securities mentioned in this document should be made only on the basis of an offering circular or a prospectus to be issued in connection with the offering, and not this document. Information or opinions contained herein have been compiled from sources believed to be reliable, but neither ING Investment Banking nor any of its subsidiaries and affiliates accepts liability for any loss arising from the use hereof or makes any representation as to its accuracy or completeness. The information contained herein is subject to change without notice. This document may not be reproduced or redistributed to any other person.

Certain statements contained in this press release constitute “forward looking statements”. These statements, which contain the words “anticipate”, “believe”, “intend”, “estimated”, “expect” and words of similar meaning, reflect management’s beliefs and expectations and are subject to risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially. As a result, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward looking statements. The Company disclaims any obligation to update its view of such risks and uncertainties or to publicly announce the result of any revisions to the forward looking statements made herein, except where it would be required to do so under applicable law.