Uitspraak in hoger beroep inzake Schürmann-complex te Bonn

27 april 2001 20:35 - Koninklijke BAM Groep nv

Rijswijk – Het gerechtshof te Keulen heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat zowel door HBG, Hollandsche Beton Groep nv, als door de Duitse overheid was aangespannen tegen het vonnis, dat op 14 maart 2000 door de rechtbank te Bonn is gewezen in het proces met betrekking tot het Schürmann-complex te Bonn.

Het gerechtshof heeft het vonnis van de rechtbank, waarin HBG volledig verantwoordelijk werd gesteld voor de ontstane schade, gedeeltelijk vernietigd. Het gerechtshof is van mening dat de overheid als opdrachtgever en HBG als aannemer de verantwoordelijkheid gelijkelijk dienen te delen bij de afwikkeling van de schade die is opgetreden aan het Schürmann-complex in december 1993 toen de Rijn buiten de oevers trad. De kosten van het proces dienen de opdrachtgever voor zestig procent en de aannemer voor veertig procent te dragen.

De Duitse overheid verlangt van HBG een schadevergoeding van circa DM 400 miljoen, vermeerderd met rente. In een eerdere zitting heeft het gerechtshof een schikking voorgesteld die voor HBG zou neerkomen op een betaling van DM 100 miljoen, waarbij beide partijen verder afzien van vorderingen over en weer. De overheid heeft dit schikkingsvoorstel afgewezen. HBG heeft zich over dit schikkingsvoorstel niet geuit. Een schikking, zoals door het gerechtshof voorgesteld, zal de vermogenspositie van de Groep niet beïnvloeden.

HBW Beton- und Wasserbau GmbH – een dochteronderneming van HBG – heeft in opdracht van de Duitse overheid middels meerdere bouwcombinaties het complete keldercomplex voor het Schürmann-gebouw gerealiseerd. Met deze opdracht was een aanneemsom gemoeid van DM 128 miljoen. Deze onderbouw is in twee afzonderlijke deelcontracten uitgevoerd, die eind 1992 en in de loop van 1993 zijn opgeleverd. HBG heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat vanaf de oplevering de verantwoordelijkheid voor het verdere beheer bij de opdrachtgever berust.

HBG blijft de mening toegedaan geen schuld te dragen voor de schade die is opgetreden aan het Schürmann-complex. HBG zal na ontvangst en bestudering van het arrest van het gerechtshof besluiten of de Groep tegen deze uitspraak in cassatie zal gaan.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.