UMC neemt sterke MRI-scanner in gebruik

7 december 2007 20:21 - BAM Bouw en Techniek bv

Het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht heeft een zeer krachtige MRI-scan in gebruik genomen. Met de 7 Tesla (een schaal waarop de magnetische kracht wordt aangegeven) verwachten artsen beter onderzoek te kunnen doen naar bijvoorbeeld Alzheimer, dyslexie, Parkinson, epilepsie en autisme.

BAM Utiliteitsbouw heeft de bouwkundige werkzaamheden verricht voor de nieuwbouw ten behoeve van het plaatsen van de 7 Tesla MRI. De MRI wordt omringd door een kooi van Faraday en een stalen afscherming van 420 ton, buiten het gebouw niets is te merken van het krachtig magnetisch veld. Zonder deze afscherming zou het apparaat gemakkelijk een auto naar zich toe zou kunnen trekken.

Naast de scanner bevinden zich in het gebouw sanitaire ruimten, werkruimten en een installatieruimte.