Unieke bouwwijze voor inrit parkeergarage Oleanderplein, Rotterdam

31 augustus 2000 12:46 - BAM Wonen bv

Bouwcombinatie Olea vof – waarin HBG Woningbouw/Volker Bouwmaatschappij en Bontenbal Bouw samenwerken – realiseert dinsdag 5 september 2000 de inrit tot de ondergrondse parkeergarage aan het Oleanderplein te Rotterdam.

De inrit bestaat uit een kunstwerk van twee opvallende, piramidevormige elementen in zwart beton. Door de complexiteit van het ontwerp van de afdeling dS+V van de gemeente Rotterdam en de eis dat de betonhuid volkomen naadloos dient te zijn, kan het beton niet op de gebruikelijke wijze worden gestort. Bouwcombinatie Olea zal de wand derhalve realiseren door het beton de bekisting in te persen.

De Rotterdamse Oleanderbuurt heeft sinds 1997 een complete metamorfose ondergaan. Bouwcombinatie Olea heeft in opdracht van Stichting Bouw en Volkshuisvesting Patrimonium [nu de Nieuwe Unie geheten] in drie bouwfasen 437 woningen, 18 woon- en werkunits en 1.800 m2 bedrijfsruimten en een sociaal-culturele voorziening gerealiseerd. Het ontwerp is verzorgd door het Rotterdamse architectenbureau Groosman Partners. Tevens is de combinatie verantwoordelijk voor de ondergrondse garage met 63 parkeerplaatsen onder het Oleanderplein, gerealiseerd in opdracht van Parkeer Bedrijf Rotterdam. De bouwwerkzaamheden worden afgesloten met de aanleg van het zwart betonnen kunstwerk, dat de inrit tot de parkeergarage markeert. De bouwkosten bedroegen ruim f 45 miljoen, waarvan circa f 2,5 miljoen voor de parkeergarage.

Het kunstwerk bestaat uit twee piramidevormige elementen met wanden van circa 18 meter lengte en 6 meter hoogte. Om te voldoen aan de technische en architectonische vereisten heeft HBG in eigen beheer een unieke bekisting ontworpen en gebouwd, waar het beton van onderaf wordt ingeperst. Na een aantal proefnemingen eerder dit jaar wordt deze techniek voor het eerst op dit project in de praktijk toegepast. In de bekisting is een strook doorzichtig lexaan opgenomen, zodat het persproces kan worden gevolgd. Teneinde volledig zwarte wanden te krijgen, zijn aan de betonmortel een kleurstof en – in plaats van grind – basalt toegevoegd.

De ontwikkeling van de bekisting – met behulp van 3D-ontwerpprogrammatuur – en de methodiek om betonnen wanden te persen vormen het directe resultaat van het Half-Time researchprogramma, dat HBG samen met TNO Bouw uitvoert. Dit programma is erop gericht innovatieve methoden en producten te ontwikkelen om het bouwproces te versnellen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.