Vaststelling keuzedividend Koninklijke BAM Groep nv

19 juni 1999 11:11 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat het keuzedividend per gewoon aandeel van nominaal NLG 4,00 over het boekjaar 1998 als volgt is vastgesteld:

  • NLG 6,25 (EUR 2,84) in contanten per aandeel

dan wel:

  • op 19 aandelen 1 nieuw gewoon aandeel, uitsluitend verkrijgbaar in CF-vorm, ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of de algemene reserve. De nieuwe aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1999 en het dividend over volgende boekjaren.

De omwisselingsverhouding is gebaseerd op de gemiddelde beurskoers van 15 juni 1999 van EUR 55,75. Daarmee vertegenwoordigt 1/19 deel een waarde van EUR 2,93 (NLG 6,46), hetgeen tenminste gelijk is aan de waarde van het contante dividend.

Bunnik, 15 juni 1999

Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv