Vaststelling keuzedividend Koninklijke BAM Groep nv

13 juni 2000 12:59 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat het keuzedividend per gewoon aandeel van nominaal EUR 2 over het boekjaar 1999 als volgt is vastgesteld:

  • EUR 3,29 (NLG 7,25) in contanten per aandeel

dan wel:

  • op 16 aandelen 1 nieuw gewoon aandeel, ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of de algemene reserve. De nieuwe gewone aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2000 en het dividend over volgende boekjaren.

De omwisselingsverhouding is gebaseerd op de gemiddelde beurskoers van 13 juni 2000 van EUR 54,40. Daarmee vertegenwoordigt 1/16 deel een waarde van EUR 3,40 (NLG 7,49).

Bunnik, 13 juni 2000
Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv