Verbetering luchtkwaliteit met Elektrostatisch Concept van BAM en TU Delft aangetoond

30 november 2009 16:39 - BAM Infra bv

Utrecht, 30 november 2009 - De grootschalige praktijkproef, die het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit, BAM en TU Delft hebben uitgevoerd in de Thomassentunnel (A15 bij Rozenburg), wijst uit dat het Elektrostatisch Concept de concentratie fijnstof (PM10) reduceert. De maximale reductie die in de Thomassentunnel is gemeten, bedraagt 15% van het in de tunnel door het wegverkeer veroorzaakte fijnstof. De verwachting is dat met de opgedane inzichten bij deze praktijkproef en optimalisatie van het systeem het reductiepercentage kan worden vergroot. Hierdoor biedt het Elektrostatisch Concept perspectief voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Het Elektrostatisch Concept is bedacht door de TU Delft en is gebaseerd op het nabootsen van de elektrostatische eigenschappen van de atmosfeer, waarbij positief geladen deeltjes naar het aardoppervlak worden gestuurd. De TU Delft en BAM hebben het concept verder ontwikkeld tot een praktisch toepasbaar systeem.

Praktijkproef Thomassentunnel

Het Elektrostatisch Concept in de Thomassentunnel bestond uit 2 x 24 aluminium rekken die aan de tunnelwand waren bevestigd. De zogenoemde actieve rekken aan de linkerzijde van de tunnelbuis vormden de kern van het systeem. Ze waren uitgevoerd met een hoogspanningsvoeding verbonden aan twee nauwelijks zichtbare metalen draden. Aan de rechterzijde waren de zogenoemde passieve rekken gemonteerd, waarin metaalgaas was gespannen.

De draden van de actieve rekken gaven de deeltjes fijnstof elektrostatische, positieve, lading. De opgeladen deeltjes fijnstof werden aangetrokken door de ge-aarde passieve rekken waaraan zij zich vasthechtten.

Metingen

Voor het meten van fijnstof was op drie posities in de tunnel meetapparatuur opgesteld: aan het begin, het midden en aan het eind van de tunnel. Een wetenschappelijke begeleidingscommissie, bestaande uit luchtkwaliteitexperts van onder meer Rijkswaterstaat en TNO, beoordeelden de resultaten.

Innovatieprogramma Luchtkwaliteit

Deze resultaten zijn gepresenteerd tijdens het internationaal wetenschappelijk eindcongres dat het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit op 25 en 26 november in Rotterdam organiseerde. Het congres in Rotterdam markeert het eind van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit dat Rijkswaterstaat de afgelopen vijf jaar in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM heeft uitgevoerd. De overheid heeft met het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van extra maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit.

BAM

Koninklijke BAM Groep kent een actief duurzaamheidbeleid. Dit komt onder meer tot uitdrukking in tal van innovatieve projecten en ontwikkelingen die oplossingen bieden voor maatschappelijk relevante vraagstukken, zoals de fijnstofproblematiek.

TU Delft

Gezondheid, energie, leefomgeving en infrastructuren zijn de grote maatschappelijke thema?s van nu. De TU Delft werkt aan oplossingen voor vraagstukken op deze gebieden, zoals het Elektrostatisch Concept.

Meer informatie voor publiek

Voor meer informatie kunt u de website van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit www.ipluchtkwaliteit.nl en van BAM www.finedustreduction.com raadplegen. Het eindrapport "Praktijkonderzoek Elektrostatisch Concept in Thomassentunnel" zal binnen enkele weken beschikbaar zijn op deze website.

Meer informatie voor de media