Vergunning BAM voor bouw tunnel Hondsrugweg; resultaten proefwand tonen aan dat veiligheid is gegarandeerd

31 juli 2013 15:13 - BAM Infra bv

(Persbericht gemeente Emmen:) Emmen, 31 juli 2013 - Het college van B&W van de gemeente Emmen heeft BAM Civiel bv een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de tunnel Hondsrugweg. Bij de bouw van de twee tunnelbuizen wil BAM gebruik maken van een innovatieve constructietechniek. Onafhankelijke onderzoeken van een proefwand hebben nu aangetoond dat de constructie veilig en duurzaam is en een lange levensduur heeft.

Wethouder Ton Sleeking is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek: ‘Veiligheid staat in dit soort trajecten natuurlijk altijd voorop. Ik ben blij dat deskundigen van TNO, Deltares en TU Delft hebben aangetoond dat de wandconstructie van de tunnel voldoet aan de landelijke eisen.’

Verruiming werktijden
BAM heeft toestemming gevraagd om de werktijden te verruimen. Het college heeft hier na akoestisch onderzoek ontheffing voor verleend. De aannemer treft een aantal maatregelen om de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Binnenkort begint BAM met de bouw van de westelijke tunnelbuis. Vanaf begin 2014 wordt de oostelijke tunnelbuis aangelegd. De planning is dat de tunnel Hondsrugweg eind 2014 gereed moet zijn.

Meer achtergrondinformatie over het project tunnel Hondsrugweg is ook te vinden op www.emmen.nl/centrumvernieuwing.