Voltooiing A59 Rosmalen - Geffen door minister Peijs

12 december 2005 19:18 - Koninklijke BAM Groep nv

ROSMALEN -  10 december 2005.  De A59 Rosmalen – Geffen is zaterdag 10 december door minister Peijs van Verkeer en Waterstaat geopend. Het gaat om de eerste snelweg in Nederland die in Publiek-Private Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is gerealiseerd.  De A59 is een maand eerder klaar dan gepland en binnen de financiële randvoorwaarden tot stand gekomen.

De ombouw van de A59 is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. De A59 was opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport voor realisatie vanaf 2007. Op voorstel van Provincie Noord-Brabant heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat echter besloten de A59 versneld te realiseren via Publiek Private Samenwerking, waarbij het bouwconsortium Poort van Den Bosch de aanleg heeft voorgefinancierd. Poort van Den Bosch (bestaande uit BAM, Boskalis en Fluor) is niet alleen verantwoordelijk voor voorfinanciering, ontwerp en aanleg, maar ook voor 15 jaar onderhoud van de 9 kilometer snelweg tussen Rosmalen en Geffen.

Zowel het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincie Noord-Brabant als Poort van Den Bosch zijn positief over de wijze waarop de PPS-A59 is gerealiseerd. “Met de A59 is een flinke etappe afgelegd op de route naar meer markt “, aldus minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs. “PPS is een goed middel om de innovatiekracht van de markt aan te boren. De lancering van de A59 bewijst dat dit werkt. Zo is de weg in een recordtempo uit de grond gestampt. Daarnaast vallen de kosten waarschijnlijk een stuk lager uit dan wanneer we voor een traditionele aanpak zouden hebben gekozen. Dat zijn resultaten waar we trots op kunnen zijn.”

Naast de officiële handeling ter ere van de voltooiing van de A59 kreeg projectdirecteur Hans Dekker van het consortium Poort van Den Bosch het Voltooiingscertificaat uitgereikt door gedeputeerde Infrastructuur en Mobiliteit van de Provincie Noord-Brabant, Eric Janse de Jonge. Met dit certificaat is de bouwfase van de A59 officieel afgerond en gaat voor Poort van Den Bosch de onderhoudstermijn van 15 jaar in.

Tijdens deze onderhoudsperiode krijgt de bouwcombinatie periodiek een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ van Provincie Noord-Brabant, waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate waarin en tijdstip waarop het consortium rijstroken afsluit voor onderhoud aan de snelweg. Op deze manier wordt Poort van Den Bosch gestimuleerd voor optimale beschikbaarheid van de A59 voor de weggebruiker te zorgen. Na 15 jaar wordt de A59 overgedragen aan Rijkswaterstaat.

De totale projectenkosten van het PPS-A59 project bedragen 218 miljoen Euro en omvatten naast de bouwsom ook de kosten voor ontwerp, 15 jaar onderhoud, risico’s en organisatiekosten. In vergelijking tot de kosten bij een traditionele aanpak, zullen de totale kosten naar verwachting 7 tot 14% lager uitkomen.

Van de kosten neemt het Rijk 195 miljoen Euro voor haar rekening, Provincie Noord-Brabant draagt 11,5 miljoen Euro bij en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maasdonk, Bernheze en Oss gezamenlijk ook 11,5 miljoen Euro.

De ombouw van de A59 Rosmalen – Geffen heeft plaatsgevonden in de periode augustus 2003 – december 2005. In deze periode is het voormalige verkeersknelpunt omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg met vier aansluitingen, een verdiepte ligging, een ongelijkvloerse kruising, een fietstunnel en diverse ecologische voorzieningen.