Voornemen Autoriteit Financiële Markten tot boete voor Dragados en HBG

5 april 2002 20:27 - Koninklijke BAM Groep nv

Madrid / Rijswijk – De Autoriteit Financiële Markten ['Autoriteit FM'] is van mening dat Grupo Dragados, SA ['Dragados'] en Hollandsche Beton Groep nv ['HBG'] in strijd hebben gehandeld met artikel 9b, eerste lid, Bte 1995 door eerst op 5 februari 2002 de openbare mededeling te doen omtrent hun verwachting dat overeenstemming zou kunnen worden bereikt omtrent een door Dragados op de aandelen HBG uit te brengen openbaar bod, terwijl die verwachting volgens Autoriteit FM reeds eerder gerechtvaardigd was geworden.

Persbericht van Grupo Dragados en HBG

Naar de mening van de Autoriteit FM staat die overtreding niet in de weg aan uitvoering en afwikkeling van het inmiddels door Dragados uitgebrachte bod op de aandelen HBG, waarvan de aanmeldingstermijn afloopt op woensdag 10 april 2002 om 15.00 uur. Wel is de Autoriteit FM voornemens terzake daarvan aan Dragados en HBG elk een bestuurlijke boete van € 108.905,- op te leggen.

Dragados en HBG zijn van mening dat zij voormelde bepaling niet hebben overtreden, zodat voor oplegging van de voorgenomen boetes geen grond bestaat. Mocht de Autoriteit FM niettemin tot oplegging van boetes besluiten, dan zullen Dragados en HBG de wettelijke voorziene bezwaar- en beroepsprocedures instellen.

Nadere informatie: