Vopak start bouw van een nieuwe opslagterminal voor olieproducten in de Haven van Amsterdam

28 mei 2009 14:20

(Persbericht Koninklijke Vopak N.V.:) Rotterdam, 28 mei 2009 - Koninklijke Vopak N.V. heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van een nieuwe opslagterminal voor olieproducten in de Haven van Amsterdam. Deze nieuwe terminal zal additionele opslagcapaciteit verschaffen en zo voorzien in de toenemende vraag in de Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) regio. De Haven van Amsterdam speelt in de ARA regio een belangrijke internationale rol als logistieke hub voor benzine gerelateerde productstromen tussen Europa, Noord-Amerika en Azië. Als gevolg van de groeiende geografische onbalans tussen vraag en aanbod zal de nieuwe Vopak terminal zowel bestaande als nieuwe klanten de mogelijkheid bieden om hun posities te verstevigen.

Vopak heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen om een nieuwe opslagterminal voor olieproducten te bouwen in de Haven van Amsterdam. De bouw van de eerste fase van 620.000 kubieke meter zal zo snel mogelijk starten.

De totale capaciteit van de terminal zal volgens planning toenemen tot meer dan 1,1 miljoen kubieke meter voor het opslaan en mengen van benzine en andere lichte olieproducten.

De terminal zal voorzien in de groeiende vraag naar additionele opslagcapaciteit voor olie in de Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) regio en versterkt de positie van de Haven van Amsterdam als de voornaamste benzinehub van Noordwest-Europa.

De nieuwe terminal zal benzine, andere lichte olieproducten en hun componenten opslaan, mengen en overslaan. De terminal, met een potentiële totale capaciteit van meer dan 1,1 miljoen kubieke meter zal twee zeesteigers hebben voor het verwerken van zeeschepen met een maximale capaciteit tot 120.000 DWT, en acht ligplaatsen voor het verwerken van zeeschepen, coasters en binnenvaartschepen met een capaciteit tot 20.000 DWT.

Vopak en de Haven van Amsterdam hebben eerder een leasecontract getekend voor een 35-hectare groot terrein aan de Afrikahaven in Amsterdam-Westpoort, het westelijk havengebied. Zowel de haveninstanties als Vopak zullen nauw samenwerken in de ontwikkeling van de nautische infrastructuur om zo een succesvolle onderneming te vormen die de Haven van Amsterdam en het Noordzeekanaal gebied ten goede komen.

Vopak heeft voor de bouw van de terminal een contract afgesloten met BAM Leidingen & Industrie, onderdeel van de Koninklijke BAM Groep nv. De gefaseerde bouw zal zo snel mogelijk aanvangen en de terminal zal naar verwachting in de tweede helft van 2011 in gebruik worden genomen.

John Paul Broeders, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak N.V.: "Deze nieuwe terminal zal Vopak in staat stellen om de diensten die zij levert aan haar internationale klanten verder te verbeteren en zal de positie van Amsterdam als de voornaamste benzinehub in Noordwest-Europa versterken. Daarnaast bieden stringentere productspecificaties en de toenemende diversificatie van olieproducten Vopak een uitstekende kans om succesvol te investeren in deze opslagfaciliteit voor lichte olieproducten."

Profiel

Koninklijke Vopak N.V. is 's werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 80 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 27 miljoen cbm in 32 landen.

Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Voor meer informatie

Koninklijke Vopak N.V. (Royal Vopak)
Corporate Communication & Investor Relations
Telefoon :+31 (0)10-4002777
E-mail : corporate.communication@vopak.com
Website : www.vopak.com